نسخه پشتیبان وبلاگ علامه صائنی سابق:
در اینجا فایل PDF نسخه پشتیبان وبلاگ سابق علامه صائنی را قرار میدهیم که حاصل تحقیقات و مصاحبات درباره شخصیت علامه صائنی میباشد. امیدواریم مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد. همانطور که گفته ام این مطالب به تدریج از طریق سایت اصلی علامه صائنی به آدرس اینترنتی زیر بارگزاری خواهد شد إن شا‌ء الله.