مرکز پخش آثار علامه صائنی در شهر قم:
آثار مرحوم علامه صائنی را در شهر قم فقط میتوانید از انتشارات [آیت اشراق] به آدرس زیر تهیه فرمائید. ضمن اینکه آثار ایشان را میتوانید از طریق مسجد رسول الله زنجان واقع در شهر زنجان - میدان انقلاب - مسجد رسول الله - کانون آیت الله صائنی تهیه نمائید. که برای این کار میتوانید از سایت رسمی علامه صائنی به آدرس (saeni.ir) اقدام کنید.

آدرس انتشارات آیت اشراق:
شهر قم - خیابان ارم - پاساژ قدس - طبقه همکف - انتهای راهرو - انتشارات آیت اشراق.